Zamierzenia

GRUPA I – MOTYLKI
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE MIESIĄC WRZESIEŃ
Zamierzenia wrzesień MOTYLKI

 

GRUPA II – BIEDRONKI
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE MIESIĄC WRZESIEŃ

 

GRUPA III- PSZCZÓŁKI
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MIESIĄC WRZESIEŃ
Zamierzenia wrzesień 2023

 

GRUPA IV – MRÓWKI
ZMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE MIESIĄC WRZESIEŃ

Zamierzenia wRZESIEŃ2023

Zapraszamy!