Rekrutacja

1 marca 2023 r. został uruchomiony elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

Można zapoznać się z zasadami rekrutacji oraz pobrać formularze rekrutacyjne, które zostały tam zamieszczone.

Przyjmowanie wniosków (kompletnych z zaświadczeniami i oświadczeniami)

o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 99

na rok szkolny 2023/2024  w okresie: 1-31 marzec 2023r
Poniedziałek    8:00-16:00
Wtorek             8:00-16:00
Czwartek           8.00-16.00

Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia!

KOMISJA REKRUTACYJNA:

Przewodnicząca – mgr Katarzyna Kołodziej-Ścigalska

Członkowie:
mgr Joanna Gondek
mgr Ewelina Ścigalska

UWAGA!!!
Rodzicu,  zanim złożysz wniosek
o przyjęcie do przedszkola przygotuj :

  • Zaświadczenie, że dziecko w bieżącym roku uczęszcza do żłobka zarejestrowanego w Gminie Miejskiej Kraków
  • Zaświadczenie, że dziecko zostało poddane szczepieniom ochronnym lub zostało zwolnione z przyczyn zdrowotnych

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Również 1 marca 2023 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 20-28 lutego 2023 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024:

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

 

Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl)

www.krakow.formico.pl/formico-parents//main_inactive.action

 

ulotka adaptacja

Zapraszamy!