Rekrutacja

Uwaga Rodzice!

Szanowni Rodzice,

(Dotyczy dzieci nowo przyjętych na rok 2024/2025)

W dniu 19-04-2024 godz. 09:00 ogłoszone zostały wyniki rekrutacji do przedszkoli .

Potwierdzenie woli przyjęcia należy potwierdzić bezpośrednio w przedszkolu w dniu 23.04.2024 od 15:00-17:00 lub 26.04.2024 od 7:30-10:00.

Zapraszamy !

Uwaga rodzice !
Termin składanie deklaracji dla dzieci, które kontynuować będą pobyt w Samorządowym Przedszkolu nr 99
os Stalowe 10 w roku szkolnym 2024/2025.

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 99 os. Stalowe 10 w Krakowie informuje ,że termin składania Deklaracji Kontynuacji dotyczącej korzystania z usług przedszkola dla dzieci na rok szkolny 2024/2025 będzie
w dniach od 21.02- 29.02 u nauczycieli w grupach.

Równocześnie informuję, iż nie złożenie Deklaracji Kontynuacji przez rodziców dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
W dniu 12.03.2024 od godziny 15.00 oraz 15.03.2024 od godziny 7.00 dyrektor przedszkola będzie zapisywać dzieci chętne z korzystania z usług naszego przedszkola na dyżur wakacyjny ) Proszę pamiętać o jak najszybszym złożeniu deklaracji .
Zapisy na dyżur wakacyjny dotyczą tylko dzieci które już uczęszczają do naszego przedszkola.
Pozostałe terminy zapisów na dyżur wakacyjny dla dzieci z innych przedszkoli zostaną podane w innym terminie.

 

1 marca 2024 r. zostanie uruchomiony elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 21-29 lutego 2024 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025:

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 21-29 lutego 2024 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025:

[1] przez przedszkole należy także rozumieć oddziały przedszkolne w szkole podstawowej

 

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

[1] przez przedszkole należy także rozumieć oddziały przedszkolne w szkole podstawowej

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Można zapoznać się z zasadami rekrutacji oraz pobrać formularze rekrutacyjne, które zostały tam zamieszczone.

KOMISJA REKRUTACYJNA:

Przewodnicząca – mgr Katarzyna Kołodziej-Ścigalska

 

Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl)

www.krakow.formico.pl/formico-parents//main_inactive.action

 

ulotka adaptacja

Zapraszamy!