Innowacja

INNOWACJA   PEDAGOGICZNA

,,Pozwól mi zrobić to samemu”

 

 

 1. Zakres organizacyjny  innowacji pedagogicznej

 

Autorki  innowacji :  mgr Katarzyna Kołodziej-Ścigalska

mgr Kamila Krawczyk

mgr Ewelina Ścigalska

 

TYTUŁ: ,, Pozwól mi zrobić to samemu”

 

CZAS TRWANIA: 09.2021-06.2025

MIEJSCE REALIZACJI: Samorządowe Przedszkole nr 99 im. „Zielonego Motylka”   w Krakowie

 

TYP INNOWACJI: programowo- metodyczna
ZAKRES INNOWACJI: Wszystkie grupy wiekowe dzieci będą objęte innowacją tj. 100 dzieci.
Będzie dostosowana przede wszystkim do wieku rozwojowego dzieci i umiejętności przyswajania wiedzy.

 

JAKICH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DOTYCZY INNOWACJA : innowacja będzie dotyczyła wybranych zajęć edukacyjnych oraz czynności samoobsługowych realizowanych w ramach podstawy programowej poszerzając je o treści zawarte w programie innowacji.
OBSZAR TEMATYCZNY INNOWACJI : innowacja obejmować będzie działania w zakresie usprawniania samoobsługi dziecka oraz prawidłowego posługiwania się przyborami do zajęć plastycznych.

CELE INNOWACJI I SPODZIEWANE EFEKTY:

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Podstawowym założeniem innowacji jest umożliwianie dzieciom samodzielnego działania, poszukiwania rozwiązań i czerpania radości z sukcesu poprzez rozwój motoryczny, emocjonalny, społeczny, duchowy i intelektualny.

 

Cel główny: 

 –  rozwój u dzieci umiejętności przydatnych w codziennym życiu,

– -stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,

-wyposażanie dziecka w sprawności zapewniające mu jak największą samodzielność i niezależność od dorosłych,

 

 

Cele szczegółowe: 

 – popularyzacja Metody Marii Montessori i przybliżenie jej istoty osobom, które jej nie znają,

– rozwój motoryki małej,

– doskonalenie czynności samoobsługowych,

– wszczepianie potrzeby dbania o porządek,

– rozwój motywacji wewnętrznej dziecka.

– wykazuje umiejętność koncentracji, radzenia sobie z trudnościami

 

WSTĘP:

Wymagania wobec dziecka powinny być dostosowane do jego możliwości.

Często nie mamy świadomości tego jak dziecko wiele potrafi, dopóki nie damy

mu szansy zaskoczenia nas swoimi umiejętnościami. Nauka samodzielności jest

elementarną częścią rozwoju każdego człowieka, w przedszkolu maluch uczy się

jej na każdym kroku, nie chodzi więc o to, by cały czas spędzany w domu ćwiczyć.

Warto wymagać od dziecka tego co już potrafi, i od czasu do czasu spróbować

razem kolejnego etapu samodzielności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców, mając jednocześnie świadomość, że jednym z najważniejszych obowiązków nauczyciela przedszkola jest dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz umożliwienie im jak najłagodniejszego przejścia z przedszkola do szkoły. Rodzice coraz częściej ze względu na brak czasu, wolą czynności samoobsługowe wykonać za dziecko, aby było szybciej. Naszym celem jest zmienienie tego. Chcemy dać   możliwość dzieciom  na samodzielność. Radzenie sobie w czynnościach samoobsługowych, ale również pozwolenie im na pomyłki, danie im czasu tyle , ile go potrzebują, aby daną umiejętność opanować.

 

Naszym celem jest, aby każde dziecko było samodzielne, aby dać mu możliwość wykazać się oraz zdobywać samodzielnie umiejętności, które pomogą im, lepiej  funkcjonować w przedszkolu, a później w szkole.

Nowatorstwo innowacji:

Nowatorstwo  innowacji w obszarze metodycznym będzie polegało na zdobywaniu kolejnych umiejętności w formie znaczników na przygotowanej wcześniej tablicy, w każdej grupie wiekowej. Jeśli dziecko zdobędzie daną umiejętność zostanie odznaczone to pod napisem „Potrafię zrobić to sam!”, na koniec roku zostaną podsumowane umiejętności dzieci, otrzymają medale/ dyplomy „Przedszkolakiem jestem , już tyle potrafię zrobić sam !Oprócz tego z każdej grupy zostanie wyłoniony mistrz “Pozwól zrobić mi to samemu”, który wygra rywalizację sportową, z konkursami sprawdzającymi uzyskane umiejętności .
W pracy nad umiejętnościami samoobsługowymi ważne jest, aby  wiedzieć co dziecko powinno osiągnąć w danym przedziale wiekowym. Dlatego stworzone zostały Karty z odpowiednimi czynnościami przypisanymi do danej grupy wiekowej w zakresie samodzielności  dla dzieci 3-letnich, 4-letnich i 5-letnich i 6 -letnich, ZAŁĄCZNIK NR 1 oraz indywidualna karta diagnozująca opanowane przez dziecko umiejętności samoobsługowe, na którą zwrócimy szczególną uwagę przy obserwacjach wstępnych prowadzonych przez nauczycieli grup, która pozwoli również nauczycielowi monitorować opanowane przez dziecko umiejętności zarówno  w zakresie samoobsługi jak   i samodzielności.

 

 

Umiejętności dla 3 latków: 

Cele szczegółowe :
– zna etapy mycia zębów;
– zna etapy mycia rąk;
– wie, jak właściwie zachować się przy stole podczas posiłków;

 

 

Umiejętności dla 4 latków:

Cele szczegółowe :
– koncentruje się na wykonywanej czynności
– potrafi prawidłowo się ubrać

 • Zakładanie bluzy, spodni, kurtki
 • Zapinanie ubrań na zatrzask
 • Sprzątanie po posiłku
 • Samodzielne podcieranie pupy
 • Sprzątanie swojego pokoju
 • Próby samodzielnej kąpieli , z pomocą dorosłego,

Umiejętności dla 5 latków: 

Cele szczegółowe:
– rozumie potrzebę dbania o swój wygląd i higienę;
– używa przyborów toaletowych, środków higienicznych oraz kosmetyków zgodnie z
ich przeznaczeniem (samodzielnie lub z pomocą);
– zna kolejność wykonywanych działań np. samodzielne umycie całego ciała;
– potrafi samodzielnie nakryć do stołu
– kulturalnie spożywa posiłek

 • samodzielne nakrywanie do stołu
 • zapinanie guzików
 • zakładanie rajstop, szalika, pięciopalczastych rękawiczek
 • samodzielne sprzątanie po sobie, po pracy plastycznej, po jedzeniu , po zabawie
  (bez pomocy, przy równoczesnym wsparciu)
 • mycie się samemu

 

Umiejętności dla 6 latków: 

Cele szczegółowe :
– uczeń potrafi prawidłowo się ubrać
– wiesza i układa ubrania w wyznaczonym miejscu
– potrafi samodzielnie nakryć do stołu
– kulturalnie spożywa posiłek
– sprząta po skończonym posiłku: myje naczynia, wyciera stół
– potrafi przygotować kanapki
– uczeń dba o higienę osobistą: myje ręce przed posiłkiem, myje zęby

 • wiązanie sznurowadeł
 • zapinanie paska
 • składanie ubrań
 • przygotowanie prostych posiłków, kanapek
 • rozwieszanie ubrań na suszarce

 

Zapraszamy!