Upoważnienia

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie prosimy (najpóźniej do 1-go września 2023r.)

o dostarczenie do przedszkola upoważnienia do odbioru dziecka.
Upowaznienie-do-odbioru-dziecka

Wydrukowane formularze są również dostępne u pań na grupach.

 

Druki zgód do podpisu dla rodziców 🙂
INFORMACJA-O-PRZETWARZANIU-DANYCH-OSOBOWYCH
Zgody-przedszkole

Zapraszamy!