Procedury COVID19

PROCEDURA COVID19
obowiązująca w Samorządowym Przedszkolu nr 99 w Krakowie

KORONAWIRUS procedura bezpieczeństwa

 

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do
Samorządowego Przedszkola nr 99 w Krakowie

Zgody COVID

 

Zapraszamy!