Niech kolęduje z nami cała ziemia – Przegląd kolęd i pastorałek

Pierwszy Przegląd kolęd i pastorałek w naszym przedszkolu:
,,Niech kolęduje z nami cała ziemia”

Wielkie brawa i gratulacje dla dzieciaków, które wzięły udział w przeglądzie.

W przeglądzie wzięło udział 16 przedszkolaków.

Celem przeglądu było :
 umuzykalnianie dzieci, odkrywanie i rozwijanie talentów,
 kultywowanie tradycji, nauka kolęd i pastorałek,
 poznawanie różnych rodzajów muzyki
 promocja dzieci uzdolnionych wokalnie, tanecznie i muzycznie
 integrowanie dzieci poprzez muzykę.

 Dzieci miały możliwość zaprezentować swoje umiejętności wokalne, ich koleżanki i
koledzy wysłuchać swoich kolegów i koleżanki, poznać dużo ciekawostek
dotyczących kolęd i pastorałek, a także usłyszeć nieznane im utwory m.in.
„Pastorałkę żywiecką”.

Przegląd kolęd i pastorałek: zorganizowały i przygotowały: Małgorzata Lewińska i Kamila Krawczyk

Zapraszamy!