Dyrektor

Dyrektor przedszkola – mgr Iwona Aleksandrowska

 

Pani dyrektor pełni konsultacje on-line pod nr telefonu 12 644 32 05 oraz e-mail przedszkole99wp.pl

Zapraszamy!